PROFETISK JOURNAL  


 


 

  HØR: ÅBENBARINGBOGEN DEL 4 - 2018-12-11
Verdensherredømmet tiltages

 

  HØR: RADIOGUDSTJENESTE 49 - 2018-12-09
De advarende tegn

 

  HØR: ROMERBREVET DEL 28 - 2018-12-06
Skal vi underordne os øvrigheden?

 

NYE MØDER: GUDSTJENESTER & FINGEREN PÅ PULSEN
 

INDMELDELSE I FORENINGEN "MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES"
foretages på: www.medgrundlovskallandbygges.dk - klik HER!